Fotokurzy jako příprava na talentovou zkoušku

fotokurz-priprava-na-zkousky

Talentová zkouška (z fotografie) v kapse

Přijímací zkoušky jsou pro mnoho budoucích studentů něco jako tanec mezi střepy, a o těch talentových to platí dvojnásob. Každá ze středních škol, kde se vyučují multimédia nebo umělecká fotografie, má své vlastní požadavky na podobu odevzdávaných prací.

Při přípravě na talentové zkoušky proto vždy náplň kurzu přizpůsobuji požadavkům školy nebo škol, kam se dítko hlásí, a také rozsahu fotografických znalostí, které už vaše dcera/syn má.

Systematická práce, která nás čeká, se z toho důvodu zaměřuje na tři základní hlediska:

a) pochopení zadání talentové zkoušky

b) technickou kvalitu pořízených snímků

c) estetickou úroveň předkládaného souboru prací, která zaujme porotu

Vše samozřejmě závisí na tom, jak dlouhou cestu budoucí student při fotografování ušel sám.

Při přípravě na přijímačky se mi však nejednou osvědčilo pojmout celou výuku jako sérii několika fotokurzů, z nich každý se zaměřuje na jednu z konkrétních dovedností či jedno ze zadaných témat, které daná škola požaduje.

Díky tomu jsem měl několikrát to potěšení sledovat, jak se můj žák, který ze začátku o fotografování zas tak mnoho nevěděl, umístil na předních příčkách mezi přijatými uchazeči.

 

Cena série individuálních fotokurzů se odvíjí od dohodnutého objemu společně stráveného času.

Objednat fotokurz